Mediasyon Nedir?

Mediasyon, tarafsız üçüncü bir kişi ya da grubun, anlaşmazlık içindeki kişilere,  tüm taraflar tarafından kabul edilebilir bir çözüme ulaşmaları için yardımcı olması şeklinde işleyen bir çatışma çözümleme sürecidir.

Neden Mediasyon?

Mediasyon; 21.yy arabuluculuk yöntemi, gizli, hızlı, ucuz ve güvenilir bir süreçtir. ABD’de hukuk davalarının %85’i, Hollanda’da ise %75’i alternatif uyuşmazlık yöntemlerinden biri olan mediasyonla çözüme kavuşmaktadır. Mediasyon sürecini tercih eden taraflar arasında anlaşma yapma oranı ise, her iki ülkede de %95’dir. Tüm batılı ülkelerde uygulamaları desteklenen mediasyon, Türkiye’de de, son yasal değişikliklerle resmi olarak uygulanabilirlik kazanmıştır.

Mediasyon hızlı, ucuz ve gizli bir alternatif uyuşmazlık çözme yöntemidir ve günümüz şirketleri için en ideal çözümdür. Mediasyon gerçekten günümüzün küresel devrimi olarak adlandırılabilir. Bir Alman firma ile Türk firma, Çin’de üretim yapmak için anlaşmış olsunlar. Alıcı firma da bir Belçikalı şirket olsun. Üretim aşamasına gelindiğinde, sorunlar çıktığını varsayalım. Bu durumun mahkeme sürecini düşünün: Hangi ülkede, hangi kanunlarla, ne kadara, nasıl bir zaman dilimi içinde sorun çözümlenebilir?

Tüm sorunlar hızlı, ucuz ve gizli bir süreç olan medisyon kullanılarak başarıyla çözümlenebilir.

Mediasyon Alanları :

Mediasyon hayatın hemen her alanında başarıyla uygulanan bir alternatif uyuşmazlık çözme yöntemidir. Bu alanlar çok çeşitli olmakla birlikte şu alanlardan bahsedilebilir;

Aile Mediasyonu: boşanan veya sorun yaşayan ailelerin desteklenmesine yöneliktir.

Okul ve Akran Mediasyonu: okullardaki şiddeti önlemeye yöneliktir.

Ticari Mediasyon: ticari anlaşmalardan doğan uyuşmazlıkların çözümüne yöneliktir.

İşyeri Mediasyonu: işyerlerinde farklı sebeplerle yaşanabilecek uyuşmazlıklara yöneliktir.

Kültürlerarası Mediasyon: farklı kültürlerin bir arada bulunması sebebiyle oluşan uyuşmazlıkların çözümüne yöneliktir.

Uluslararası Mediasyon: diplomasi alanında uygulanır.
Duygusal sorunları çoğu zaman sadece mediasyonla çözebiliriz.

Herhangi ilişki uzun süreli ise, ortaklık veya evlilik gibi ve taraflar daha fazla ilişkilerine devam edemiyorlar ancak sorunları nasıl çözümleyeceklerini de bilemiyor veya en az zararla ilişkilerini sonlandırabilmek istiyorlarsa, mediasyon ideal çözüm yollarından biridir.

Çoğu zaman mahkeme süreçlerinde ihmal edilen veya ifade edilemeyen duygusallıklar, mediasyon sürecinde ortaya çıkarak, tarafların birbirlerini daha iyi anlamalarına sebep olurlar. Bu sayede tarafların geleceğe yönelik kazan-kazan anlayışıyla ortaklaşa karar verebilmeleri sağlanmış olur.

Mediasyon Ne Zaman Tercih Edilebilir?

Aşağıdaki maddelerden herhangi biri; taraflardan biri veya tümü için, önemli öncelikler arasında yer aldığı zaman mediasyon ilgi çekicidir:

1- İçinde bulunulan çatışmanın çözümlenmesi adına yapılacak masrafların en aza indirgenmesi

2- Çatışma çözümleme sürecinde tarafların kontrolü ellerinde tutma isteği

3- Hızlı bir şekilde anlaşma yapma talebi

4- Çatışmaya dair gizliliğin sağlanması isteği veya gerekliliği

5- Çatışma içindeki taraflar arasında temelde işleyen iş veya kişisel
ilişkinin gelişiminin korunması isteği veya gerekliliği

6- İkiden fazla çatışma ortağının varlığı

7- Davranışsal ve duygusal sorunların varlığı

8- Tarafların çatışmayı çözmeye gönüllü olmaları

9- Uluslar arası veya çok kültürlü çatışmalar.