Eğitim:

 • 2009 yılında Antalya Manavgat Anadolu Lisesi’nden mezun oldu.
 • Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü’nde 2013 yılında tamamladı.
 • Yüksek lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji alanında yapmakta olup şu anda tez aşamasındadır.
 • 2013 yılında Metin Sabancı Spastik Çocuklar Vakfı’nda Yaratıcı Sanatlar Terapisi Eğitimi aldı.

Mesleki Deneyim:

 • 2013-2016 arasında 3 yıl süreyle bir rehabilitasyon merkezindeki çocuk ve ergenlerle psikoterapi çalışmaları yürüttü.
 • Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk, Ergen ve Yetişkin Psikiyatrisi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Nöropsikoloji Bölümü, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi gibi kurumlarda staj yaptı.
 • Üniversite’nin yürüttüğü devam etmekte olan akademik bir çalışmada klinisyen olarak yer almaktadır.

Psikolojik Destek Verdiği Gruplar:

Çocuk ve Ergen.

Danışmanlık Alanları:

 • Aile İçi İlişkilerde Sorunlar
 • Yeme Bozuklukları
 • Ergenlik Sorunları
 • Duygu Durum Bozuklukları
 • Kaygı Bozuklukları
 • Kişilik Bozuklukları
 • Sınav Kaygısı

Uyguladığı Testler:

 • Rorschah
 • TAT
 • MMPI
 • Catell 2A Zeka Testi
 • Catell 3A Zeka Testi
 • Alexander Pratik Yetenek Zeka Testi
 • Porteus Labirentleri Zeka Testi
 • Good Enough Testi
 • AGTE, Gesell Gelişim Testi
 • Peobody Resim Kelime Testi
 • Metropolitan Okul Olgunluk Testi
 • Bender Gestalt Algı Testi
 • Benton Görsel Bellek Testi
 • Draw a Person
 • Standardize Mini Mental Testi