Her yaş grubundaki birey, çift, aile ve kurumlarda oluşan sorun ve çatışmaların çözümüne yönelik önleyici ve sağaltıcı hizmetlerimizle daha sağlıklı, güvenli, girişken, yaratıcı, spontan ve başarılı, dolayısıyla daha gelişmiş, mutlu bireylerden oluşan bir toplumun yaratılmasına katkı sağlamaktır.