Nihal ARAPTARLI

Uzman Psikolog, Hipnoterapist, Psikodramatist, Çift ve Aile Terapisti

Uzman Psikolog Nihal Araptarli

Eğitim

 • 1977 yılında, Beşiktaş Kız Lisesi’nden mezun oldu.
 • Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü’nde, “Organik Bozuklukların Öğrenmeye Etkisi” isimli tezi ile 1983 yılında tamamladı.
 • Yüksek lisans öğrenimini, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ana Bilim Dalı’nda, “Ergenlik Çağındaki Genç Kızların Menstürasyon, Gebelik, Gebelikten Korunma ve Cinsel Konulardaki Bilgi Düzeyleri, Tutum ve Davranışları” isimli tezi ile 1988 yılında bitirdi.
 • Uluslararası Moreno Enstitüsü – İstanbul Psikodrama Enstitüsü’nde Psikodrama Terapistlik eğitimi aldı (1999-2005). Psikodramatist olma yolundaki bu eğitimini “Örgütlerde Çalışanlararası İlişkilerin Analizi ve Geliştirilmesi” konusundaki tezi ile tamamladı.
 • 2008 yılında Yeditepe Üniversitesi bünyesinde düzenlenen “Tıbbi Hipnoz” eğitim programına katılarak Hipnoterapist oldu.
 • L’accadémia Areté’den mediasyon eğitimi alarak Aile ve Şirket Mediatörlüğü alanında da faaliyet göstermeye başladı.

Mesleki Deneyim

 • 1986 yılında Çapa Tıp Fakültesi Çocuk Kliniğinde “Diyalize Giren Çocuklara Psikolojik Destek” programında görev aldı.
 • 1987 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Doğum Kliniğinde (Prof. Dr. Derin Kösebay liderliğinde), “Kadınlarda Psikosomatik Kökenli Jinekolojik Rahatsızlıklar” konusundaki araştırmayı yürüttü.
 • İş yaşamındaki deneyimlerinden yararlanıp klinik psikoloji ve endüstri psikolojiyi birlikte yürütmeye başladı. 1993–2000 yılları arasında MESS Eğitim Vakfı’nda Eğitim Uzmanı ve Danışman olarak görev aldı. Eğitim programlarının, kuruma özgü planlanmasına olan inancıyla eğitim ihtiyacı, çalışan ve müşteri memnuniyeti ile işletme sorun analizleri konularında uzmanlaştı. Bu konularda geliştirdiği ölçekleri çeşitli kurumlarda uyguladı, kurumlara eğitim ve danışmanlık hizmetleri verdi ve emeklilik yoluyla ayrıldı.
 • Emekliliğinden itibaren çeşitli danışmanlık şirketlerinde ergen, yetişkin, çift ve ailelere psikoterapist olarak hizmet sundu. Aynı zamanda kurumlara eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini sürdürdü.
 • Kurucusu olduğu Duru’da uzmanlık alanları kapsamındaki faaliyetlerine devam etmektedir.

Psikolojik Destek Verdiği Gruplar

 • Ergen ve Yetişkin bireyler
 • Çift ve aileler
 • Kurumlar

Danışmanlık Alanları

Ergenlerde

 • Aile ilişkilerinden kaynaklanan sorunlar (ana-baba, kardeşler ve diğer yakın aile bireyleri ile uyuşmazlık ve iletişim sorunları, ailede sağlık sorunu,  ayrılık ya da boşanma, kayıplar ve yas, şiddet veya tacize uğrama, vb)
 • Ergenlik sorunları, kimlik karmaşası, cinsel kimlikle ilgili sorunlar,
 • Davranış sorunları (karşı olma-karşı gelme, saldırganlık, çekingenlik, vb)
 • Beslenme ve uyku sorunları,
 • Dikkat eksikliği ve dikkat sorunları,
 • Okul başarısızlığı,
 • Öğretmenleri, akran ve sınıf arkadaşları ile geçimsizlik, iletişim sorunları,
 • Meslek seçiminde rehberlik,
 • Sınav kaygısı,
 • Lise ve Üniversiteye hazırlıkta psikolojik destek.

Yetişkinlerde

 • Duygu durum bozuklukları (depresyon, psikosomatik bozukluklar, v.b.)
 • Kaygı bozuklukları (travma sonrası stres bozukluğu, panik atak, sosyal fobi, hayvan, açık ya da kapalı yer, yükseklik, v.b. korkular)
 • Kişilik sorunları (antisosyal, bağımlı, çekingen, saplantı ve takıntılı kişilik, sınır kişilik v.b.)
 • Cinsel kimlik ve cinsel işlev sorunları (cinsel istekte azalma, vajinismus, erken boşalma, sertleşme sorunları, v.b.)
 • Beslenme sorunları (anoreksiya, bulimiya, obezite, v.b.)
 • Uyku sorunları,
 • Dürtü kontrol sorunları (saldırganlık, çalma, v.b.)
 • Meslek ve işle ilgili sorunlar, kariyer planlama,
 • Aile ve çiftlerde ilişki sorunları.