Kurumsal Gelişim

Yönetim ve Örgüt Geliştirme

 • Etkili Sorun Çözme
 • Hedeflere Göre Yönetim
 • İletişim Becerileri Ve Kurumsal İletişim
 • Liderlik Ve Takım Çalışması
 • Motivasyon
 • Motivasyonu, İş Doyumunu Ve Kurumsal Bağlılığı Artırma
 • Örgütsel Çatışmalar Ve Çatışma Yönetimi
 • Yenilikçi Yönetim Atölyesi

İnsan Kaynakları ve Eğitim Yönetimi

 • Çalışan İlişkilerinin Analizi ve İyileştirilmesi
 • Çalışan Memnuniyeti ve Sorunları Analizi
 • Eğitim Atölyesi  (Eğitimcinin Eğitimi)
 • Eğitim İhtiyaç Analizi
 • Eğitim Yönetimi
 • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
 • Endüstriyel Klinik Psikoloji Penceresinden İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Görüşme Teknikleri
 • İşe Alımda Etkin Mülakat
 • Personel Seçme ve Yerleştirme
 • Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri

İnsan İlişkileri ve İletişim

 • Empatik İletişim
 • Etkili İletişim Teknikleri
 • Hizmet Sunumunda Etkili İletişim ve Davranış Teknikleri
 • Hizmet Sunumunda Etkili Sorun Çözme Becerileri
 • İlişkilerdeki Rolüm
 • İş Ortamında İnsan İlişkileri
 • İş Yaşamında Öfke, Saldırganlık Ve Duygusal Taciz / Zorbalıkla (Mobbıng) Başa Çıkma
 • Müşteri İlişkileri ve Memnuniyeti
 • Müşteri Odaklı Hizmet
 • Örgütte Takım Oluşturma ve Güven Geliştirme Projesi
 • Takım Bilinci
 • Takımlarda Güven ve Motivasyon Geliştirme
 • Telefonda Etkin İletişim

Ofis Yönetimi

 • Dosyalama ve Arşiv Yönetimi
 • Etkili Ofis Yönetimi
 • Etkili Rapor Hazırlama
 • Etkili ve Verimli Sekreterlik
 • Etkili Yazışma Teknikleri
 • Etkin Yönetici Asistanı
 • Telefonda Etkin İletişim
 • Üst Düzey Yönetici Asistanlığı
 • Yönetici Asistanlığında Etkin İletişim ve İnsan İlişkileri
 • Yönetici Asistanlığında Kriz ve Stres Yönetimi
 • Yönetici Asistanlığında Kişisel Organizasyon ve Zaman Yönetimi

Kişisel Gelişim

 • Ben Kimim? (Kendini Tanıma)
 • Bireysel Kariyeri Geliştirmek
 • Empati Geliştirme (Onun Pabuçlarıyla Gezmek)
 • Etkin Sunuş
 • Görüşme Teknikleri
 • Güven Yaratmak ve Geliştirmek
 • İçimdeki Cevher
 • İlişkilerdeki Rolüm
 • Kişisel Gelişim Grubu
 • Kişisel Organizasyon ve Zaman Yönetimi
 • Motivasyon
 • Stresi Pozitif Bir Güce Çevirmek
 • Toplantı Yönetimi
 • Yaratıcılığın Geliştirilmesi

Sağlık Kurumlarına Özel

 • Hasta Memnuniyetinde Sağlık Çalışanlarının Rolü
 • Hasta Odaklı Sağlık Hizmeti
 • Hastayı Anlamak : Hasta Psikolojisi
 • Sağlık Çalışanları İçin Etkili İletişim Teknikleri
 • Sağlıkçılar İçin Empatik İletişim
 • Tükenme Belirtileri İle Başetme

Atölye Çalışmalarımız

 • Ben Kimim ? (Kendini Tanıma, İçgörü Kazanma)
 • En Büyük Takım Bizim Takım (Takımda Güven Geliştirme)
 • İçimdeki Cevher (Yaratıcılık için Spontanite Geliştirme)
 • İlişkilerde Rolüm (Kişilerarası İlişkilerin Geliştirilmesi)
 • Onun Pabuçlarıyla Gezmek (Empati Geliştirme)

Danışmanlık Konularımız

 • Çalışan Memnuniyeti ve Sorunları Analizi
 • Eğitim İhtiyaç Analizi
 • Ekiplerde Güven Geliştirme
 • Kişisel Gelişim
 • Müşteri Memnuniyeti Ölçümü
 • Personel Seçme ve Değerlendirme
 • Uyumlu Ekip Oluşturma