Uyguladığımız Psikolojik Testler

Zeka Testleri

 • Porteus Labirentleri

Çocuk ve yetişkinlere uygulanan zekanın özel bir şeklini ölçen, kullanımı yaygın bir zeka testidir.

 • Alexander (Pratik) Zeka Testi

Ergen ve yetişkinlere uygulanan, pratik zekayı ölçen bir testtir.

 • Catell 2 A

7 yaş 6 ay ile lise dönemi çocuklara uygulanan zeka testidir.

 • Catell 3 A

Üniversite öğrenimi almış bireylere uygulanan zeka testidir.

 • Good Enough

Çocuğun çizdiği insan resmi ile zekasının tespit edilebildiği, özel bir çeşit zeka testidir.

Çocuklar İçin Kişilik Testleri

 • CAT (Çocukların Algılama Testi)

Çocuklara uygulanan projektif bir kişilik testidir.

 • Louisa Duss

Çocuklara uygulanan yarı yapılandırılmış hikayelerden oluşan, ruhsal dinamiklere ışık tutabilen özel bir testtir.

 • Draw A Person

Çocuğun çizdiği bir insan resmi üzerinden, onun ruhsal dünyasına inebilen, kişilik analizi yapabilen,çocuk hakkında ayrıntılı bilgi verebilen, terapi sürecine yardımcı olan bir kişilik testidir.

Gelişim Testleri

 • Denver

0-6 yaş çocukların gelişimini değerlendiren, gelişimin normal mi, geri mi yoksa ileri mi olduğuna cevap verebilen bir gelişim testidir.

 • AGTE

0-6 yaş çocukların gelişimini değerlendiren, gelişimin normal mi yoksa geri mi olduğuna cevap verebilen bir gelişim testidir.

 • Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi

2-11 yaş arası çocukların alıcı dil yaşının tespit edilebildiği, konuşma bozukluğu ve sözel ifadeye ışık tutan, resim kelime eşleştirme testidir.

 • Gessell

2- 6 yaş arası çocukların görsel motor ve algı gelişiminin değerlendirildiği bir gelişim testidir.

 

Okul Olgunluğu Testleri

 • Metropolitan

5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arsındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen, bir okul olgunluk testidir.

 

 • Frostig

Çocukların görsel algılarını değerlendirmeye yardımcı olan bir algı testidir.

Organisite ve Nöropsikolojik Testler

 • Bender Gestalt

8 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, organiziteye dair bulgu verebilen, organik işlevsellik düzeyinin tespit edilebildiği görsel motor algı testidir.

 • Benton Görsel Bellek Testi

8 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, bireyin dikkat, algı ve bellek durumuna dair bilgi verebilen, dikkat eksikliğinin tespit edilebildiği bir dikkat ve algı testidir.

 • Standardize Mini Mental Test

Bireyin bilişsel durumunun tespit edilebildiği, pratik bir değerlendirme testidir.

Yetişkinler İçin Kişilik Testleri

 • Hacettepe Kişilik Envanteri
 • MMPI Çok Yönlü Kişilik Envanteri
 • Rorschach