Kadın Şiddetin Hangi Tarafında?

İnsanoğlu, zihinsel olarak gelişmesine karşın fizyolojik olarak hala ilkel çağlardaki dürtüleriyle varlığını koruma çabasını sürdürmektedir. İlkçağlardaki dürtüsel ve varlığın tehdit altında olduğu durumlarda varlığı korumaya yönelik bir savunma davranış olan şiddet, günümüzde hiçbir fiziksel bir tehdit unsuru olamayacak bireylere karşı gösterilmektedir. Şiddet eğilimli birey, çevresindekileri kontrol ederek, gerçekte olmayan gücünü "kanıtlama" çabasındadır. Çünkü şiddet, kendini [...]