Bireylerin cinsel kimliğini küçümsemek, taciz, tecavüz ve benzeri davranışlar cinsel şiddet olarak tanımlanır.