Hipnoz, kişinin zihnini dış uyaranlardan iç uyaranlara yöneltir. Hipnotik süreç, zihin iç uyaranlara odaklandığında başlar. Yarı uyanıklık hali olarak nitelenebilir. Hipnoz sırasında yapılan psikolojik terapiye hipnoterapi denir.