KAHKAHA atmak, böbreklerimizin üstünde bulunan adrenal bezlerden salgılanan kortizol gibi stres hormonlarının salınımını azaltır. Bu etkiler anidir ve uzun sürer. Hindistan, Bangolore’de 50 bilişim uzmanları üzerinde son zamanlarda yapılan çalışmalar, stres hormon seviyelerinin (kortizol), Kahkaha Yogası seansından sonra önemli derecede düştüğünü açığa çıkarmıştır. Kahkaha, doğanın strese karşı panzehiridir.

Kahkahanın; doğal bir ağrı kesici olduğu, kendi kendine üretilen doğal uyuşturucu endorfini salgıladığı ispatlanmış. Endorfinler, zihinde pozitif bir durum yaratırlar ve iyimserliği, kendine güveni ve değerlilik duygularını yükseltirler. Vücudumuzdaki doğal ağrı kesici olarak bilinen Beta-Endorfinlerin salgılanması, KAHKAHA attığımızda %27 oranında artar.

KAHKAHA Yogası, öksürük ve soğuk algınlığı gibi viral enfeksiyonlara karşı bizi koruyan, savunmamızın ilk basamağı olan immunoglobülin A (IgA)  ve kronik hastalıklara karşı koruyucu IgG seviyelerini yükseltir. Kahkahanın hastalığa karşı engelleyici bir ajan olarak çalıştığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Lee S. Berk, PhD (Klinik Araştırma 1989) kahkahanın bazı strese bağlı hormonları azaltabileceğini ve imminomodulasyona sebep olan DOĞAL KATİL HÜCRE aktivitelerini değiştirebileceğini (Doğal Katil Hücreler bizi kanserden korur)  bulmuştur.