ÇALIŞAN KADIN, EŞ ve ANNE ÜÇGENİNDE ROL ÇATIŞMALARI

İnsanlık tarihinin bilinen ilk yıllarından itibaren “kadın olmak = anne olmaktır”. Geleneksel toplum yaşamında kadın, herzaman dişil ve üretken nitelikleri ile varlığını sürdürmüş, “annelik rolü” kadının birincil, en önemli ve evrensel rolü olmuştur. Toplumsal gelişmeler ve yaşam koşullarındaki değişimler, binlerce yıl boyunca aile, eş ve çocuklarına hizmet eden, onlar için üreten, onlardan sorumlu olan kadının [...]