Genel olarak depresyon olarak tanımlanmasına rağmen farklı özellikler gösteren farklı depresyon türleri vardır. Belirti ve semptomlar sayı, zamanlama, ciddiyet ve kalıcılık bakımından farklılık gösterir, ancak genel olarak oldukça benzerdir. Farklı depresyon alt tipleri farklı tedaviler gerektirebileceğinden, doktorunuz hangi türün sizi etkilediğini belirlemek isteyecektir. Bireylerin yaş, cinsiyet ve kültüre göre depresyon ve belirtileri ifade etme biçimleri arasında farklılıklar da vardır.

Depresyon, çoğu hastada evrelerde ortaya çıkan bir ruh hali veya duygusal bir bozukluktur. Bu, normal ruh hali dönemlerinin depresif ataklarla değiştiği anlamına gelir. Bazen depresif ataklara ek olarak, öfori (çok yüksek ruh hali), hiperaktivite, sinirlilik ve ajitasyon ile karakterize manik ataklar ortaya çıkar. Bu durumda unipolar depresyon değil, bipolar depresyon (bipolar affektif bozukluk bağlamında depresif atak) teşhis edilir.

1. Depresif bölüm

Depresyonun en yaygın ve tipik şekli depresif dönemdir. Bir epizot birkaç gün içinde hızla başlayabilir veya birkaç hafta içi

nde yavaşça başlayabilir ve tipik olarak birkaç hafta ve ay sürelidir. Bir depresif dönemden söz edebilmek için bir dizi depresif belirtinin en az 2 hafta boyunca kalıcı olarak mevcut olması gerekir. Depresif bir dönem yaşayan insanların çoğunda hayatlarında daha fazla atak olacaktır (tekrarlayan depresif bozukluk). Bu tekrar riski uygun bir tedavi ile azaltılabilir.

2. Tekrarlayan depresif bozukluk

Depresif dönem tekrarlandığında, tekrarlayan depresif bozukluktan bahsediyoruz.

3. Distimi

Distimi, depresif ataklara veya tekrarlayan depresif bozukluğa kıyasla daha hafif depresif semptomatoloji şiddeti ile karakterizedir. Bununla birlikte, bozukluk çoğunlukla ergenlik döneminde başlar ve en az 2 yıl, bazen on yıllar süren semptomlarla devam eder. Bu tür depresyondan muzdarip insanlar bazen ek olarak depresif ataklardan muzdariptir. Bu durumda distimi ve depresif ataklarla tanı çift depresyondur.

4. Bipolar depresyon

Bipolar Afektif Bozukluklar (manik-depresif bozukluk) ciddi bozukluklardır. Unipolar bozukluklardan daha  az sıklıkta görülürler.

İki alt form ayırt edilir: bipolar I ve bipolar II.

Bipolar I hastalar hem depresif hem de manik ataklardan muzdariptir. Manik ataklar birden fazla depresif ataktan sonra aniden ortaya çıkabilir ve unipolar depresyonun orijinal tanısının bipolar affektif bozukluğa değiştirilmesi gerekir. Ruh hali durumundaki bu değişiklik, depresif bir olaydan sonra veya aylar

ve yıllar boyunca sağlıklı bir ruh hali durumundan sonra çok hızlı bir şekilde (gece boyunca geçiş) ortaya çıkabilir. Manik fazlar, hiperaktivite, huzursuzluk, sinirlilik, konuşkanlık ve azalmış uyku ihtiyacı ile bağlantılı aşırı yüksek ruh hali ile karakterizedir.

Mani, ciddi sorunlara ve zorluklara neden olan düşünme, yargılama ve sosyal davranışları etkiler. Birey manik bir fazdayken, ayrım gözetmeyen veya güvensiz cinsel uygulamalar veya akılsız iş veya mali kararlar verebilir. Bu alternatif “duyguların kargaşasını” tanımlamanın en iyi yolu, “dünyanın tepesinde olmaktan umutsuzluğun derinliklerine inmektir “.

Bipolar II: Manik semptomlar daha az belirgindir ve büyük psikososyal sorunlara yol açmazsa, manik değil hipomanik atak teşhis edilir. Bir hasta hem depresif hem de hipomanik ataklardan muzdaripse, bipolar II bozukluk teşhis edilir. Bazen hipomanik atak depresif bir ataktan hemen sonra ortaya çıkar.

5. Psikotik depresyon

Depresif epizotun özel bir formu psikotik veya sanrısal depresyondur. Psikotik depresyon, yanlış fikirler,  sanrılar ve bazen de halüsinasyonlarla karakterizedir. Sanrılar, tam anlamıyla abartılı suçluluk duyguları etrafındadır (örneğin “sadece ailem için bir yüküm” veya “korkunç bir hata yaptım”), tam finansal yıkım korkusu (yoksulluğun yanılgısı) veya abartılı korku etrafında odaklanmıştır, tedavi edilemeyen ciddi hastalık (hipokondriyak sanrı) gibi. Psikotik depresyonu olan hastalar, bu bozukluğun şiddeti ve çok yüksek intihar riski nedeniyle neredeyse her zaman psikiyatrik yatan hasta tedavisine ihtiyaç duyarlar. Psikotik depresyon hem unipolar hem de bipolar depresyonda ortaya çıkabilir.

6. Atipik depresyon

Bu tip depresyonu olan hastalar, iki istisna dışında tipik depresyonu olanlarla aynı depresif belirtilere sahiptir. Tipik depresyon hastalarında iştahsızlık (genellikle kilo kaybı) ve uykuya dalma güçlükleri vardır, oysa atipik depresyonu olan hastalarda aşırı yeme ve aşırı uyku (oversleeping) vardır. Bu tip depresyon unipolar ve bipolar depresyonda ortaya çıkabilir.

7. Mevsimsel duygudurum bozukluğu (SAD)

SAD hastaları atipik depresyonda tanımlanan atipik semptomları gösterir ve ek olarak bu tür depresyonlardan sadece yılın belirli bir mevsiminde, çoğu durumda sonbahar ve kış aylarında görülür. Genellikle, depresyon mevsimi sona erdiğinde, insanlar iyileşir ve tekrar normal işlevlerini geri kazanırlar.