Kız ya da erkek çocuklarda genellikle 5 yaş ve sonrasında görülen alt ıslatma sorunudur. Yaygınlığı; çocuk 5 yaşındayken %5 – 10, 10 yaşındayken %3 – 5, 15 yaş ve sonrası %1’dir. Çocuk son 3 ay içinde haftada en az 2 defa herhangi bir ilaç kullanmaksızın bilerek ya da bilmeyerek yatağına ya da kıyafetlerine idrar çıkarıyorsa ve bu geceleri ve gün içinde devamlılık halindeyse bu klinik açıdan önemlidir ve müdahale edilmesi gerekir.

Enürezisin Nedenleri

Çocuklarda alt ıslatma konusunda 2 faktör büyük rol oynar. Birincisi çevresel faktörlerdir. Örneğin yetersiz tuvalet eğitimi ve psikososyal stres çevresel faktörler arasındadır. İkincisi ise genetik faktörlerdir. Vücuttaki idrar üretimindeki ritimsel bozukluk (vasopresin üretimindeki yetersizlik – ADH eksikliği) ya da mesanenin normalden düşük kapasite ile çalışması (olgunlaşma süresinin gecikmesi nedeniyle) bu rahatsızlığın oluşumunda etkilidir.

Enürezis ile Birlikte Çocuğun Yaşadığı Sorunlar

Enürezis ile çocuğun dikkate değer bir şekilde sosyal aktivitelerinde azalma görülür. Bu beraberinde özgüven eksikliği ve yaşıtları tarafından dışlanma gibi durumları da getirir.

Terapi ile Tedavi Sürecinde

Bu süreçte uzman tarafından elde edilmesi gereken bilgilerden bazıları örneğin alt ıslatmanın meydana geldiği durumlar, bu süreçlerin sıklık ve yoğunluğu, çocuğun gün içinde kaç defa idrar çıkardığı, çocuğa verilmiş olan tuvalet eğitimi ve çocuğun çevresel ve kalıtımsal faktörleri konusunda bilgilerdir.

Tedavi sürecinde Ebeveynlerin Karşılaşabileceği Zorluklar

Bu yöntem uygulanırken bazı zorluklar ortaya çıkabilir. Örneğin, çocuğun mesanesinin normalden daha düşük kapasite ile çalışması, çocuğun idrar çıkarma ihtiyacının farkında olmaması,çocuğun kontrol yöntemlerini benimsememesi veya uygulamaya yanaşmaması gibi. Bu tür durumlarda öncelikle tedavi yöntemlerinin ebeveynler tarafından iyi anlaşılması ve çocuğun ebeveynler tarafından yakından izlenmesi gerekmektedir. Ayrıca bilinmesi gerekir ki bu tür sorunlarda tedavi süreci acilen sonuç vermeyebilir. Bu durumun ebeveynler tarafından kabul edilmesi ve sabırla karşılanması gerekmektedir.