10-11-12 Şubat 2012

9-10-11 Mart 2012

6-7-8 Nisan 2012

4-5-6 Mayıs 2012

1-2-3 Haziran 2012

Eğitimler cuma günleri saat 15.00- 19.30 arası, cumartesi-pazar günleri ise, 9.30- 17.30 arasındadır.

Eğitim İçeriği:

Arabuluculuk  Sertifika Programı ya daha önce arabuluculuk eğitimi almamış adaylara,  ya da uzun zaman önce alıp pratikte arabuluculuk yapmayan arabuluculara yönelik teorik ve pratik blokları kapsayan uzun soluklu bir eğitimdir.

Beş bloktan oluşan eğitimler dışında katılımcıların kendi aralarında gerçekleştirecekleri akran “peer” çalışmaları, ödevleri, okumaları ve pratik çalışmaları vardır.

Blokların genel içerikleri aşağıdaki gibidir:

I. Blok: Alternatif uyuşmazlık çözümü yöntemlerine genel bakış, genel tanımlamalar, dünyada ülkemizde arabuluculuk, etik, süreç

II. Blok: Çatışma ve güç kavramlarıyla birlikte tarafsızlık ilkesinin irdelenmesi

III. Blok: Arabuluculuk sürecinde stratejiler, müdahale yöntemleri ve iletişim teknikleri

IV. Blok: Müzakere ve kapanış evreleri

V. Blok: Farklı arabuluculuk alanları için farklı uygulama yöntemleri ve pratikler

Eğitmenler:

Sertifika programları Türk ve yabancı eğitmenlerle birlikte gerçekleştirilir. Genel olarak yabancı eğitmenlerin  biri ABD, diğeri de Avrupa Birliği üyesi ülkelerden gelir. Böylece arabuluculuğa adım atacak katılımcı genel kabul görmüş ekolleri yakınen tanıma ve pratikteki deneyimleri duyma fırsatı bulur.

Bu dönem eğitimlerde yer alacak arabulucu-eğitmenler şöyledir:

Dr. Deniz Kite, Dr.Lynn Cole, Av.Serhan Özdemir, Uzman Psikolog Nihal Araptarlı

Önkoşullar:

Katılmak isteyenlerin en az 25 yaşında olması ve tercihen üniversite mezunu olmaları istenir. Her katılımcı adayı, başvurusunda “neden arabulucu olmak istediğini” yazmakla yükümlüdür.

Eğitim Bedeli:

3000TL +KDV’dir. Eğitim bedeli 3 taksitte ödenebilir. Katılımcıya banka bilgileri başvurusu sırasında bildirilir ve ilk ödemeyle birlikte faturası kesilir.

Başvuru Koşulları:

Eğitimlere katılmak isteyen ve önkoşullara sahip kişiler en geç 30 Ocak 2012 tarihine kadar özgeçmişleriyle birlikte, bilgi@durupsikolojimerkezi.com adresine e-mail yoluyla başvurmalıdırlar. Eğitime kabul edilen arabulucu adayları, 5 Şubat 2012 tarihine kadar eğitim bedelinin ilk taksitini taraflarına bildirilecek hesaba yatırmalıdırlar.

Eğitim Yeri:

Duru Psikolojik Danışmanlık, Mediasyon ve Gelişim Merkezi

0212 219 12 59

www.durupsikolojimerkezi.com

Şişli/ İstanbul