aile içi şiddet

Ana Sayfa/Tag: aile içi şiddet

Kadın Şiddetin Hangi Tarafında?

İnsanoğlu, zihinsel olarak gelişmesine karşın fizyolojik olarak hala ilkel çağlardaki dürtüleriyle varlığını koruma çabasını sürdürmektedir. İlkçağlardaki dürtüsel ve varlığın tehdit altında olduğu durumlarda varlığı korumaya yönelik bir savunma davranış olan şiddet, günümüzde hiçbir fiziksel bir tehdit unsuru olamayacak bireylere karşı gösterilmektedir. Şiddet eğilimli birey, çevresindekileri kontrol ederek, gerçekte olmayan gücünü "kanıtlama" çabasındadır. Çünkü şiddet, kendini [...]

By |2011-09-23T15:54:14+00:00Eylül 20th, 2011|Nihal Araptarlı|Yorum yok

Değişen Aile Türleri

Değişen Aile Yapısı İnsanlık, zaman boyunca akıp gitmektedir. Geçmiş bugüne yetişip, geleceğe doğru gitmektedir. Yaşamın sunduğu zaman ve mekanda, insanoğulları aileler halinde toplanmakta, çocuklar doğmakta, büyümekte, dağılmakta; insanlar yine birleşmekte ve bu yineleme sürüp gitmektedir. Değişen toplum yapısı, aile yapısını etkilemekte gecikmemiştir. Geniş ya da orta boy toprak mülkiyetine sıkı sıkıya bağlı olan ataerkil geniş [...]

By |2011-07-15T16:03:25+00:00Temmuz 15th, 2011|Burçak Demirkan|Yorum yok

Toplumsal Değişim ve Aile İçi Şiddet

Son yıllarda aile kurumunun içerisinde oluşan fay hatları tam anlamıyla aile içi şiddetle dünyada toplumsal açıdan vuku bulmaktadır ve bu durum ciddi sorunlara yol açabilmektedir (Seven, 2008). Şiddet, terimsel anlamda, her bir aktörün başka bir aktör üzerinde belli bir amaç doğrultusunda belli stratejiler izleyerek bireysel ya da kolektif güç kullanma durumudur. Güç, realist paradigmada Machiavelli’nin [...]

By |2010-12-05T14:40:47+00:00Aralık 5th, 2010|Burçak Demirkan|Yorum yok