Burçak Demirkan

Ana Sayfa/Makalelerimiz/Burçak Demirkan

Değişen Aile Türleri

Değişen Aile Yapısı İnsanlık, zaman boyunca akıp gitmektedir. Geçmiş bugüne yetişip, geleceğe doğru gitmektedir. Yaşamın sunduğu zaman ve mekanda, insanoğulları aileler halinde toplanmakta, çocuklar doğmakta, büyümekte, dağılmakta; insanlar yine birleşmekte ve bu yineleme sürüp gitmektedir. Değişen toplum yapısı, aile yapısını etkilemekte gecikmemiştir. Geniş ya da orta boy toprak mülkiyetine sıkı sıkıya bağlı olan ataerkil geniş [...]

By |2011-07-15T16:03:25+00:00Temmuz 15th, 2011|Burçak Demirkan|Yorum yok

Çocuğun Yaşamında Annenin Rolü ve Önemi

Çocuğun Yaşamında Annenin Yeri Annelik, dünyanın en yaşanılası, en muhteşem lütuflarından biridir. Aldığı tüm övgüleri, fazlasıyla hak eder. Öylesine benzersiz, öylesine kıymetlidir ki… İnsanın yüreğini hamur gibi alıp alıp dönüştüren, kâinatın ritmiyle buluşturan, eşsiz bir tecrübedir. Anne çocuk ilişkisindeki süreklilik, tutarlılık ve aynılık çocukta temel güven duygusunun özünü oluşturmaktadır. Bebeklik çağında elde edilen güven duygusunun [...]

By |2011-03-28T00:03:34+00:00Mart 28th, 2011|Burçak Demirkan|Yorum yok

Çocuk, Bilgisayar ve İnternet

Yirminci yüzyılın en önemli buluşları arasında olan bilgisayar, insan yaşamında giderek artan bir öneme sahip olmuştur. Bilgisayar oyunları, internet ve cep telefonu iletişimi kolaylaştırmak, bilgiye en hızlı şekilde ulaşılmasını sağlamak, paylaşımı arttırmak, hoş zaman geçirmek gibi amaçlarla insanlığın kullanımına sunulmuş çağın en popüler araçları olmuştur. Dünyada 400 milyon civarında internete bağlı bilgisayar, 100 milyona yakın [...]

By |2011-01-02T11:48:06+00:00Ocak 2nd, 2011|Burçak Demirkan|Yorum yok

İşlevselciliğin Mirası Ve Uygulamalı Psikolojinin Kısa Tarihçesi

Uygulamalı Psikoloji: İşlevselciliğin Mirası Ve Uygulamalı Psikolojinin Kısa Tarihçesi Bilimsel psikoloji, 19. yüzyılın son yarısında ortaya çıkmıştır. Bu sırada karmaşık bileşikleri elementlerine ayrıştırma konusunda fizikte ve kimyada çok büyük değişiklikler olmuştur. Bu başarılar, psikologları daha karmaşık deneyimleri oluşturan zihinsel elementleri aramaya özendirmişti. Kimyacı suyu oksijen ve hidrojen olmak üzere parçalarına ayırarak ilerleme kaydedebiliyordu; belki psikologlar [...]

By |2010-12-27T00:52:13+00:00Aralık 27th, 2010|Burçak Demirkan|Yorum yok

Türkiye’de İşsizliğin Psikolojik ve Sosyolojik Etkileri

Türkiye’nin önde gelen sorunlarından birisi işsizlik sorunudur. Şüphesiz, bu problem yalnız bireyde değil, bireyin içinde yaşadığı toplumu da etkilemektedir. İnsanlar toplum içinde var oldukları ve toplumu şekillendirdiklerine göre, bireyin toplumu, toplumun ise bireyi etkilediği su götürmez bir gerçektir. İşsizlik, bireyin çalışmaya istekli olmasına ve çalışmak istediği kurumdan alacağı ücreti kabul etmesine karşın, kendisine bir istihdam [...]

By |2010-12-16T11:49:35+00:00Aralık 16th, 2010|Burçak Demirkan|Yorum yok

Toplumsal Değişim ve Aile İçi Şiddet

Son yıllarda aile kurumunun içerisinde oluşan fay hatları tam anlamıyla aile içi şiddetle dünyada toplumsal açıdan vuku bulmaktadır ve bu durum ciddi sorunlara yol açabilmektedir (Seven, 2008). Şiddet, terimsel anlamda, her bir aktörün başka bir aktör üzerinde belli bir amaç doğrultusunda belli stratejiler izleyerek bireysel ya da kolektif güç kullanma durumudur. Güç, realist paradigmada Machiavelli’nin [...]

By |2010-12-05T14:40:47+00:00Aralık 5th, 2010|Burçak Demirkan|Yorum yok